Bæredygtig Energi

Studielinjer

 • Bioenergi
 • Elektriske energisystemer
 • Energibesparelser
 • Energisystemanalyse
 • Energikonvertering og -lagring
 • Solenergi
 • Termisk energi
 • Vindenergi

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Kandidat i Bæredygtig Energi

Kandidatuddannelsen Bæredygtig Energi stiler efter at uddanne ingeniører, forskere og projektledere som vil være førende i den grønne omstilling.

Bæredygtig Energi

Denne kandidatretning giver dig en uddannelse, der dækker de vigtigste teknologier inden for vedvarende energi samt energikonvertering og -lagring. Herudover giver uddannelsen dig et godt indblik i energisystemaspekter og overordnet bæredygtighedsevaluering – denne kandidatretning giver dig dermed en unik mulighed for at følge en tværgående og international uddannelse inden for bæredygtig energi.

Uddannelsens fokus

I løbet af studiet vil du få stor ekspertise i forskellige energiteknologier og -systemer med fokus på bæredygtighed. Du starter med at have kurser der dækker de generelle aspekter af bæredygtige energisystemer:

 • Energiøkonomi, markeder og politikker
 • Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer

Dernæst vælger du mere tekniske, men stadig generel kompetenceopbyggende kurser ud fra en liste der omfatter emner som:

 • Energikonvertering og -lagring
 • Energi og bæredygtighed
 • Feasibility-studier af energiprojekter
 • Balancering af elsystemer med storskala vindkraft
 • Innovationsteknologi
 • Miljø- og ressourceøkonomi

Herefter fokuserer du på en af otte studielinjer (specialiseringer). Du kan se en liste og en beskrivelse af de otte studielinjer nedenfor.

Du afslutter uddannelsen med et 30 ECTS kandidatspeciale. Mange studerende på kandidatretningen Bæredygtig Energi vælger at lave deres kandidatspeciale i samarbejde med en virksomhed – det kan både være en dansk eller international virksomhed.

Specialiseringer

På ’Bæredygtig Energi’ kan du specialisere dig indenfor én af de otte studielinjer:

 • Bioenergi
 • Elektriske energisystemer
 • Energibesparelser
 • Energisystemanalyse
 • Energikonvertering og -lagring
 • Solenergi
 • Termisk energi
 • Vindenergi

Læs mere om studielinjerne

Men husk at der er fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

DTU har en førerposition inden for forskning i bæredygtig energi, og vores aktiviteter er forankret i de bedste nationale og internationale netværk og samarbejder. Området er i kraftig vækst og du har rige muligheder for at arbejde i såvel Danmark som i udlandet. Du kan evt. også læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Typiske arbejdsområder

Faglige opgaver kan fx være implementering af bæredygtige energiteknologier i eksisterende eller nye energisystemer – herunder modellering og evaluering af miljø- og samfundsmæssige konsekvenser.

Nogle kandidater kommer til at arbejde med udviklingsopgaver i virksomheder, der udvikler og producerer vedvarende energiteknologier. Andre kandidater beskæftigelser sig med projektdesign, udvikling og implementering af vedvarende energiprojekter for energiselskaber og andre investorer/udviklere.

Den private rådgivnings- og konsulentbranche er også en betydelig aftager af kandidater fra ’Bæredygtig Energi’, for her efterspørger man netop kombinationen af den faglige specialistviden med en projekt-, planlægnings- og økonomisk forståelse for energisystemer. Dette er også kvalifikationer, der efterspørges af offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med planlægning og regulering inden for energisektoren på både nationalt og regionalt plan.

Jobmuligheder

Dimittender fra ’Bæredygtig Energi’ finder derfor blandt andet ansættelse hos disse virksomheder, myndigheder, universiteter og organisationer:

 • DONG Energy, Københavns Energi, Vattenfall, Dansk Energi
 • Forsyningsselskaber og fjernvarmeselskaber
 • Mærsk, Danfoss
 • Energistyrelsen
 • Energinet.dk
 • Internationale organisationer som fx EU, IEA og EWEA
 • Nationale TSO’er (Transmission Systems Operators) og DSO’er (Distribution Systems Operators)
 • Konsulentfirmaer som Cowi og Rambøll
 • DTU og andre universiteter
 • NGO'er som Greenpeace o.a.  

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag