Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

 
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Kandidat i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Kandidater i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering uddannes i grænsefladen mellem patologi, farmakologi og matematisk modellering.

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Bemærk, at sidste optag på kandidatuddannelsen i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering er til september 2023.

Uddannelsens fokus

På kandidatuddannelsen i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering bygger du videre på din erfaring med matematik og matematisk modellering, farmakologi, biologi og patologi, så du bliver i stand til at udvikle relevante matematiske modeller, der kan fremme vores forståelse af sygdomsmekanismer. Mens formålet med andre uddannelser er at udvikle nye tekniske løsninger på biologiske problemer eller at udvikle bioteknologiske løsninger til biologisk produktion, er målet med denne uddannelse at øge forståelsen af biologi gennem kvantitativ analyse og modellering. Disse kompetencer sætter dig i stand til at udvikle nye effektive lægemidler og fremme forståelsen og behandlingen af multifaktorielle og komplekse sygdomme.

Kernen i kandidatuddannelsen er en række obligatoriske kurser i molekylær patologi, immunologi, systembiologi og farmaceutisk PK/PD-modellering suppleret med statistik og avanceret specialiseret teknologi og modellering.

Optagelse på kandidatuddannelsen i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering og deltagelse i de obligatoriske kurser forudsætter, at du i din bacheloruddannelse har haft biologi, kemi og farmakologi samt computerprogrammering og matematisk modellering. Bortset fra den obligatoriske del er der ingen foruddefinerede studielinjer eller anbefalede studieforløb, så du kan frit vælge blandt en række forskellige teknologiske specialiseringskurser og de mange valgfrie kurser, som udbydes på DTU og KU.

Du kan vælge at fokusere på forsøgsdyrsvidenskab, immunologi, mikrobiologi, avanceret programmering og modellering eller drage fordel af de mange forskningsgrupper på både DTU og KU, som arbejder med f.eks. kræftimmunologi, fedme eller diabetes. Her kan du skræddersy dine egne specialkurser med henblik på at anvende matematiske modeller til at analysere kvantitative data, og måske supplere med dine egne eksperimenter i dit speciale for at udvikle og forfine modellerne yderligere.

Læs mere om opbygningen af kandidatuddannelserne på DTU.

Hvad kan jeg blive?

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering er tilrettelagt i samarbejde med medicinalvirksomheder for at sikre, at der er arbejde til de nyuddannede kandidater, og at de er attraktive for branchen.

Kandidater i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering fra DTU vil med deres kompetencer kunne bidrage til flere områder, lige fra identifikation af nye drug targets og udvikling af nye lægemidler til analyse af lægemiddeleffekt gennem farmakometri. Andre arbejdsområder kan være modellering af sygdomsspredning eller grundlæggende håndtering og forståelse af et givet biologisk område ved generering af kvantitative data.

Som Sydney Brenner formulerede det i sit Nobelpris-foredrag i 2002: “Vi drukner i et hav af data og hungrer efter viden”. Dette gælder i endnu højere grad i dag, hvor mængden af kvantitative data fra alle typer kilder er eksploderet, og forskere inden for alle områder kæmper for at følge med.

Typiske arbejdsområder

Som ingeniør i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering vil du have tilegnet dig omfattende viden om de biologiske aspekter af sundhed og sygdom, om modellering af biologiske processer, herunder kinetik og distribution af lægemidler, og om pålidelig statistisk design og analyse.

Du vil være i stand til at håndtere og fortolke store mængder data, du vil have deltaget i projektorienteret og tværfagligt samarbejde med andre studerende, og du vil være i stand til forstå, hvad både it-programmører og læger taler om. Du vil således være kvalificeret til at fortolke store datasæt og bestride lederstillinger overalt, hvor der genereres kvantitative data i en biologisk kontekst.

Karrieremuligheder

Vi forventer, at vores kandidater finder ansættelse i danske og internationale medicinalvirksomheder, på hospitaler og universiteter samt andre steder, hvor der genereres biologiske data. Her vil de indgå i de forskellige lægemiddeludviklingsfaser, herunder grundforskning og -udvikling og fortolkning af præklinisk forskning i dyre- og cellemodeller, samt produktionsrelaterede områder såsom CMC-produktionsdesign og -dokumentation.

Med en uddannelse, hvor de studerende lærer værdien af computere og programmering og får en dyb forståelse af de biologiske processer ved sundhed og sygdom, er det forventningen, at mange kandidater vil få arbejde som tværfaglige projektledere.

Tag en ph.d.

Når du har fået din kandidatgrad, vil du måske få mulighed for at fortsætte dine studier og søge om optagelse på den tre-årige ph.d.-uddannelse på DTU eller Københavns Universitet, som er en af de bedste forskningsbaserede uddannelser i verden. På DTU kan du enten tage en almindelig ph.d. eller en erhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende kommer du til at indgå i en forskningsgruppe og skal gennemføre et selvstændigt forskningsprojekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU.

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag