Transport og logistik

Studielinjer

 • Logistik og transportoptimering
 • Trafikplanlægning og bæredygtighed
 • Smart mobilitet og data science
 • Bæredygtige supply chains

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Kandidat i Transport og Logistik

Kandidatuddannelsen i Transport og Logistik kvalificerer dig til at designe, analysere, forbedre og styre fremtidens transport- og logistiksystemer.

Transport og Logistik

Bemærk, at sidste optag på kandidatuddannelsen i Transport og Logistik er i september 2023.

 

Hvad enten det handler om at fragte varer og forbrugsgoder på tværs af kontinenter og landegrænser, eller mobilitet med bil, bus, tog eller på cykel, så er målet om et bæredygtigt og effektivt transportsystem et af verdens mest komplekse problemstillinger. Både samfundet og industrien har store udfordringer mht. trængsel, bæredygtighed og sikkerhed, men også mange muligheder for at ændre fremtidens transportsystemer vha. automatisering, bæredygtig transport, kunstig intelligens, store datamængder og elektrificering.

Uddannelsen i Transport og Logistik giver dig som studerende muligheden for at opnå

 • Erfaring med anvende teorien i praksis: I løbet af studiet får du masser af erfaring med at anvende avancerede metoder og ingeniørfærdigheder til at løse virkelige problemstillinger, og skabe løsninger, som kan være en hjælp i hverdagen for mange mennesker og påvirke den måde vi organiserer vores samfund og industri i fremtiden.
 • Et bredt vidensgrundlag: Studiet giver mulighed for en bred vifte af kurser om transport, mobilitet og logistik fokuseret på samspillet med teknologi, bæredygtighed, planlægning, ledelse, optimering og modellering.
 • Parathed til arbejdsmarkedet: Studiet forbereder dig til mange forskellige karriereveje f.eks. som leder, specialist eller generalist i private firmaer, industrivirksomheder, konsulenthuse eller hos organisationer og offentlige myndigheder, hvor du vil have en fordel af specialist-, analyse- og planlægningskompetencer blandet med et bredt kendskab til transport- og logistisksystemer, samt tilhørende teknologier.
 • Glæden ved et eliteuniversitet: Studielivet foregår på en universitet, som er top ti i Europa inden for transportområdet.

Se hvordan studiet har hjulpet tidligere studerende med deres karrierer, f.eks. Jonas hos E&Y, Liv hos Cowi eller Megan hos Banedanmark, i videoerne nederst på siden.

Uddannelsens fokus

Studiet fokuserer på at give en solid forståelse af transport- og logistiksystemer kombineret med generelle ingeniørfærdigheder og analytiske metoder, som muliggør en karriere i transport- og logistiksektoren, samt relaterede industrier, konsulenthuse og hos myndigheder.

Den fleksible studiestruktur muliggør, at studerende kan specialisere sig i emner efter eget valg f.eks. bæredygtighed, planlægning, smarte byer, data science, beslutningsstøtte, adfærdsmodellering, optimering, maritim logistik, operationsanalyse, forsyningskæder, forretningsanalyse, mobilitet som service, maskinlæring og transportanalyse.

DTU har et stort kontaktnet til private virksomheder og offentlige myndigheder i transport- såvel som i logistiksektoren, så i studieforløbet arbejder du med virkelige problemstillinger og projekter.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen Transport og Logistik har du mulighed for at specialisere dig inden for en studielinje:

Logistik og Transportoptimering 
Linjen er rettet mod optimering af transport, varestrømme og logistiske netværk. Du kan eksempelvis arbejde med planlægning og optimering af transportflåder (skibe, fly, jernbaner eller lastbiler), distributionsnetværk, produktionslokalisering og shippingfaciliteter, eller du kan vælge at designe transportnetværk eller kollektive transportsystemer.

Trafikplanlægning og Bæredygtighed 
Trafikplanlægning er grundlaget for beslutninger om ny transportinfrastruktur og den kollektive trafik. Her kan du medvirke til, at de kommende års enorme investeringer i nye trafiksystemer bliver anvendt optimalt både med hensyn til økonomisk effektivitet og bæredygtighed. Du kan sikre de gode løsninger for fremtidens kollektive trafikstyring, vejsystemer, gods- og jernbanetransport.

Smart Mobilitet og Data Science 
Denne studielinje giver dig mulighed for at forstå og udvikle avancerede koncepter og teknikker (f.eks. netværksanalyse, simulation, data science og optimering), som er relevante for mobiliteten i fremtidens komplekse transport- og mobilitetssystemer, samt andre relevante systemer f.eks. energi og miljø. Du får kompetencer til at analysere de store datamængder, som genereres hver dag af livet i byerne vha. data science-metoder, samt kompetencer til at udvikle avancerede modeller som kan belyse samspillet mellem mennesker og samfund i transportsystemer og byer.

Bæredygtige Supply Chains 
Firmaer og samfund er yderst afhængige af effektive produktionskæder. Fremtidens produktionskæder skal både være innovative og bæredygtig. Studielinjen giver dig en specialisering med færdigheder inden for innovation, ledelse, bæredygtighed og dataanalyse, som giver dig mulighed for at hjælpe firmaer og samfundet på deres vej mod effektive og bæredygtige produktionskæder.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Vil du gerne arbejde med intelligente transportsystemer? Kan du forestille dig at medvirke til at planlægge og udvikle vores fremtidige byer? Hvad med at arbejde med og udvikle de værktøjer, som forbedrer den offentlige transport, mindsker forureningen og optimerer de bæredygtige alternativer? Eller vil du hellere arbejde med optimering af logistik og forsyningskæder i både nationale og internationale firmaer?

Valget er dit. Som civilingeniør i transport og logistik har du gode ansættelsesmuligheder inden for både det offentlige og private erhvervsliv, men også inden for forskning og udvikling.

Typiske arbejdsområder

Viften af attraktive jobmuligheder er omfattende og blandt de typiske arbejdsområder er forsynings- og produktionsstyring, planlægning, softwareudvikling, beslutningsstøtte, rådgivning, analyse, modeldesign og ledelse.

Jobmuligheder

Mange af vores kandidater får beskæftigelse i rådgivende ingeniørvirksomheder, offentlige myndigheder eller private virksomheder. Mange vælger en karriere i udlandet, og flere kandidater ender som centrale beslutningstagere i transportsektoren.

Vores dimittender bliver ofte ansat i lederstillinger og specialistfunktioner hos f.eks.:

 • Rådgivende ingeniørfirmaer som Rambøll, Cowi, Atkins og Sweco 
 • Softwaresektoren
 • Producenter og konsumenter af varer (transport- og logistikafdelinger) 
 • Specialister hos luftfartselskaber og rederier
 • Transportinfrastrukturejere (offentlige myndigheder, havne, lufthavne, private firmaer)
 • Offentlige styrelser og organisationer som Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Banedanmark, DSB
 • Konsulent- og it-firmaer som McKinsey og Deloitte 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag

 

Mød kandidater fra studiet

Se hvordan studiet har hjulpet tidligere studerende på vej i deres karrierer i nedenstående videoer:

Jonas, MSc graduate from Transport and Logistics
Megan, MSc graduate from Transport and Logistics