SU-kontoret på DTU - få hjælp til din SU

Lukket for personlige henvendelser i maj måned
SU-teamet mangler i øjeblikket en kollega, hvorfor vi er nødt til at prioritere SU-opgaverne. Vi er derfor nødsaget til at lukke for den personlige betjening i maj måned, så vi kan sikre den hurtigste og mest effektive sagsbehandling af de sager, der pt. har hobet sig op.  

Sagsbehandlingstider
Pga. personalesituationen i SU-teamet er der i øjeblikket en del længere behandlingstider, end det vi normalt oplever.

  • Tillæg af klip: Vi er nået til de sager, der blev modtaget i uge 15
  • Ansøgninger via MinSU: Vi er nået til de ansøgninger, der blev modtaget i uge 19
  • Mails: Vi er nået til de mails, der kom i uge 16
  • Sager omkring SU-aktivitetskontrol: 27 aktive sager

(Sagsbehandlingstider opdateres hver mandag formiddag – sidst opdateret 31/5 2023)

Vi ekspederer mails og sager i den rækkefølge, de er modtaget. Vi håber på din forståelse og accept af, at det ikke gavner at ringe eller sende mails for at høre, hvor langt din sag er kommet. Det vil blot forlænge vores sagsbehandlingstidstider.

Er du i tvivl om regler eller andet i forbindelse med SU, henviser vi til SU-botten samt SU.dk, hvor der er megen god hjælp at hente.

Hvad er SU?
SU er en økonomisk hjælp, som du kan søge om i forbindelse med din uddannelse på DTU. For at få SU skal du opfylde en række betingelser. Hvor meget SU du kan få afhænger af, hvor du bor, og hvornår du er begyndt på din uddannelse.

SU-kontoret på DTU vejleder alle DTU-studerende i SU-reglerne og behandler ansøgninger om SU, SU-lån, ungdomskort og udlandsstipendium.

Du kan finde generelle informationer om SU (herunder særlig støtte til forældre, handicappede m.m.), ungdomskort og udlandsstipendium på www.su.dk og www.ungdomskort.dk.

Informationer om SU, ungdomskort og udlandsstipendium, som er særligt relevante for dit studium på DTU, finder du på DTU’s intranet, DTU Inside, som du får adgang til, når du er blevet indskrevet på DTU.

Vær opmærksom på, at DTU Adgangskursus har sin egen SU-vejledning om SU til ungdomsuddannelser.

Åbningstider for SU-kontoret 

Kontakt os på telefon: 45 25 72 46

  • Mandag og onsdag kl. 9-10
  • Fredag kl. 10-11

SU-kontoret holder lukket på helligdage og i forbindelse med påske-, efterårs- og juleferie. Der er også lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Vær opmærksom på, at SU-kontoret ikke modtager papiransøgninger. Alle kvitteringer og bilag, som skal afleveres til SU-kontoret, skal scannes og uploades via SU-bot.

Se mere på vores kontaktside på DTU Inside (kræver login).