University of Queensland

Strategisk partnerskab med University of Queensland i Australien

University of Queensland (UQ) er et tværfagligt og internationalt orienteret universitet med over 50.000 studerende og seks fakulteter.

UQ har siden 2016 været én af DTU´s strategiske samarbejdspartnere, der omfatter veludbyggede forskningssamarbejder inden for blandt andet det akvatiske område, kvantefysik og bioengineering.

Ny samarbejdsaftale
DTU indgik i oktober 2019 en flerårig samarbejdsaftale med UQ med fokus på hele værdikæden fra uddannelse over forskning til innovation.

Konkret betyder aftalen, at de to universiteter over de næste tre år forpligter sig til at udvide ph.d.-samarbejdet og fremme samarbejdet inden for innovation og entreprenørskab. Det skal bl.a. ske gennem studenter-aktiviteter. Desuden vil man øge det dansk-australske forskningssamarbejde ved hjælp af workshops inden for fælles forskningsområder som bioengineering, genomik, sundhedsteknologi, vandressourcer og bæredygtig energi. Læs mere om samarbejdsaftalen her.

Strategisk samarbejde UQ-DTU
I samarbejdsaftalen med University of Queensland (UQ), som løber fra 2020-22, tilkendegiver parterne deres vilje til at øge samarbejdet ved at styrke eksisterende fælles aktiviteter. UQ og DTU ønsker flere af følgende aktiviteter:

  • Mere udveksling: Siden 2014 har 42 UQ-studerende haft et udvekslingsophold på DTU. I samme periode har 37 DTU-studerende haft et udvekslingsophold på UQ.
  • Flere sampublikationer: Siden 2014 har UQ og DTU haft 131 sampublikationer.
  • Ph.D. co-supervision og fælles ph.D.-projekter: UQ og DTU har bl.a. haft fælles ph.D. projekter inden for Quantum physics, Food og Aquatic Science. Blandt andet har deres været fælles forskning om udvikling af fiskegenetikken. Læs mere her.
  • Flere forskningsprojekter: Siden 2014 har UQ og DTU modtaget 1,3 mio. dollars i funding til fælles forskningsprojekter.
  • Fælles studenter-innovations-workshop: Hvert år har man afholdt studenter-innovations-workshop i samarbejde med NTU og KAIST.
  • Nye initiativer med fokus på studenterentreprenørskab: Der skal i den kommende 3-årige periode undersøges muligheder for at udveksle studerende med henblik på internships i lokale start-ups, deltagelse i inkubationsforløb og venture programmer med mere.

Læs mere på University of Queensland's hjemmeside

 

 

Kontakt