Bæredygtigt Energidesign - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15016

Studiestart

28. august 2023

Bachelor i Bæredygtigt Energidesign

Den igangværende omstilling i energisystemerne fra fossil til vedvarende energi er blevet mere aktuel end nogensinde. Det er en enorm teknologisk udfordring, som kræver kreative ingeniører. Der skal udvikles løsninger, som er både økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt hensigtsmæssige. Bæredygtigt Energidesign er for dig, der vil bidrage til nye, langtidsholdbare energiløsninger.

Se video om Bæredygtigt Energidesign

Hvad lærer du?

På uddannelsen lærer du at designe innovative løsninger til energisystemer og deres mange elementer, som f.eks. vindmøller, solceller, elbiler og energilagring. 

Der er også fokus på forbrugernes nye rolle som aktiv medspiller i energisystemet, hvor intelligente og disruptive løsninger trænger sig på.

Du får en solid naturvidenskabelig baggrund suppleret med de fagspecifikke fag inden for energi, hvor den elektriske infrastruktur er et element, som binder det hele sammen. 

Under dit studie kommer du til at tilbringe en del tid i et helt nyt læringsmiljø med state of the art-laboratorier tæt på de igangværende forskningsaktiviteter.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Bæredygtigt Energidesign tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

De første to semestre er næsten helt fastlagte, så du får en god introduktion til bæredygtigt energidesign og de vigtigste naturvidenskabelige grundfag.

Derefter har du stor frihed til selv at vælge fag efter dine interesser. Hvis du gerne vil specialisere dig, kan du følge et anbefalet studieforløb.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På 1. semester skal du have et stort kursus om ’Digitale Energisamfund’, hvor du får det første indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør.

På 2. semester skal der i kurset ’Designprojekt: Energikonvertering og lagring’ bygges og afprøves et termisk energilager, som gemmer elektrisk energi som varme. Sidst i semestret lærer du om energiteknologier som solceller, vindmøller og batterier, og du kommer på virksomhedsbesøg.

Ellers følger du i løbet af de første to semestre grundlæggende kurser i matematik, fysik, termodynamik og programmering.

3. semester handler meget om, hvordan man regulerer energisystemer både hos den enkelte forbruger og på samfundsniveau, og du skal bl.a. have kurser i Mikro-makroøkonomi, reguleringsteknik og sættes ind i, hvordan det elektriske energisystem fungerer, som binder hele energiinfrastrukturen sammen. Her spiller vindenergi en stor rolle.

På 4. semester skal du have to obligatoriske kurser: Energianalyse og distribuerede energisystemer. To andre kurser vælger du afhængig af din specialisering og de sidste to er valgfri, hvor du kan frit vælge mellem alle de udbudte kurser på DTU.

Det er på andet år, at du kan begynde at tænke på en specialisering for eksempel ved at følge et anbefalet studieforløb.

På 5. semester er der flest valgfri kurser, hvilket giver dig mulighed for at lægge et evt. semester i udlandet ind her. Sidst på femte semester, i januar, starter et projektkursus om Innovative energiløsninger, hvor du skal arbejde med en virkelig problemstilling, der er defineret i samarbejde med en ekstern virksomhed. Dette kursus fortsætter ind i 6. semester.

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Se semesteroversigt

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Der er fokus på bæredygtig energi mange steder i verden. For studerende på Bæredygtigt energidesign er der derfor gode muligheder for at studere i udlandet. Vi anbefaler, at du tager et udlandsophold på 5. semester. På det tidspunkt har du et godt fagligt grundlag for at kunne følge mere specialiserede kurser på et udenlandsk universitet. 

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Bæredygtigt Energidesign ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Om 1. semester:

På første semester lærer du dine medstuderende at kende, bliver introduceret til studieteknik, lærer at arbejde i projekter og selvfølgelig at evaluere og formidle ens arbejde. Du sættes også ind i DTU's digitale platforme og nogle laboratoriefaciliteter.

Fagligt set er semestret præget af et stort kursus om energi og en række grundfag.

I ’Digitale energisamfund’ er du udelukkende sammen med dine medstuderende på Bæredygtigt Energidesign og får første indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør. De faglige mål i kurset omhandler energiens rolle i samfundet og digitaliseringens muligheder i forbindelse med bæredygtighed i energisystemer.

Matematik er fælles for alle bacheloruddannelser og her er du sammen med medstuderende fra Design & Innovation, Elektro, Kunstig Intelligens, Netværk, Software og Strategisk analyse.

Fysik er primært mekanik, som dækker en af de vigtigste energiformer, når man vil have noget til at ske.

Programmering sætter dig ind i de grundlæggende principper indenfor moderne programmering, med mulighed for at skrive eget software og hjælper dig med at forstå og designe løsninger for andre problemstillinger senere i studiet.

Om 2. semester:

På andet semester lærer du om energikonvertering ’hands-on’, får flere naturvidenskabelige grundkompetencer og slutter så det første studieår med et meget udadvendt kursus, som indeholder nogle virksomhedsbesøg.

Designprojektet udføres som projektarbejde omkring energikonvertering og energilagring. Du skal f.eks. designe og konstruere en enhed til at lagre termisk energi og et system til at vurdere effektiviteten af en varmepumpe. Det foregår mest i laboratoriet og der er plads til mange kreative løsninger.

Matematik fortsætter.

Termodynamik er grundlæggende for den anden vigtige energiform, varme, som stort set er med overalt, hvor energi konverteres til eller fra det elektriske system.

Fysik fortsætter og afsluttes med de vigtigste elektromagnetiske sammenhænge.

Sidst i semestret, lige før sommerferien undersøges Energiteknologier – fra ide til realisering. Du bliver introduceret til 3 forskellige energiteknologier, solceller, vindmøller og batterier, og skal vurdere teknologiernes udvikling og fremtidige potentiale. Der indgår en række virksomhedsbesøg, hvor de studerende kan gå virksomheden på klingen for til sidst at udarbejde en sammenlignende analyserapport.

 

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
02101
Indledende Programmering
Campus Lyngby
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
46015
Digitale energisamfund
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
 
10020
Fysik 1
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Januar

46015 Digitale energisamfund 10 point E4B (fre 8-12) og Januar

Ugeskema for 2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
46020
Designprojekt: Energikonvertering og lagring
Campus Lyngby
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
47201
Anvendt termodynamik
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
 
10020
Fysik 1
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Juni

46025 Introduktion til bæredygtige energiteknologier 5 point Juni

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse? 

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Bæredygtigt Energidesign, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Bæredygtigt Energidesign.

NB: Vær opmærksom på, at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Afhængig af hvilke fag du vælger på din bachelor, kan du også blive optaget på andre kandidatuddannelser på DTU eller på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Se kompetenceprofilen for Bæredygtigt Energidesign.

Jobmuligheder

Når du efter bacheloren har gennemført en kandidatuddannelse, som passer til dine ønsker inden for bæredygtig energi, er du kvalificeret til en lang række jobs af meget forskellig karakter.

Du kan .eks. komme til at arbejde inden for:

  • energiplanlægning,
  • teknologiudvikling,
  • rådgivning,
  • energiindustrien.

Der er mange store firmaer, som efterspørger kandidater med kompetencer inden for bærdygtig energi. Men du kan også fortsætte den innovative linje ved at arbejde i et af de mange nystartede firmaer, som leverer energiløsninger til det voksende verdensmarked eller endda starte din egen virksomhed. Endelig er der globalt en voksende efterspørgsel på forskere og udviklere.