IT-elektronik - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

36

Optagelesområdenr.

15130

Studiestart

28. august 2023

Uddannelsessted

Ballerup Campus og Lyngby Campus

Diplomingeniør i IT-elektronik

På IT-elektronik lærer du at designe, udvikle og implementere intelligente funktioner i alle typer apparater og systemer. Vi er omgivet af intelligent teknologi med funktioner, der gør vores hverdag lettere, sjovere og mere sikker – uden at vi tænker over det. Intelligente teknologier vinder frem overalt – i legetøj, vaskemaskiner, biler, sikkerhed, personlig medicin og meget andet. Som IT-elektronikingeniør kan du være med til at bringe de nyeste teknologier i brug til gavn for både mennesker og samfund.

IT-elektronik

Hvad lærer du?

IT-elektronik befinder sig i krydsfeltet mellem IT og elektronik. I løbet af studiet bliver du fortrolig med både software og hardware. 

Du lærer at bruge de gængse programmeringssprog og udviklingsværktøjer, og du får kendskab til forskellige hardwareplatforme og komponenter samt til alle former for datakommunikation.

Det gør dig i stand til at vurdere, hvordan hardware og software bedst spiller sammen, og til at udvikle de nødvendige softwaresystemer. 

Du lærer at styre hele processen fra idé og kravspecifikation over analyse af muligheder til design, programmering, afprøvning, implementering og drift. 

Kort sagt lærer du at udvikle fremtidens intelligente apparater og systemer.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i IT-elektronik varer tre et halvt år.

Omdrejningspunktet for IT-elektronik er design af indlejrede systemer, hvor udvikling af software er et afgørende element. Studiet dækker alle aspekter ved indlejrede systemer – både software, hardware, systemets interface og dets interaktion med omverden via sensorer eller netværk.

Uddannelsens første to år består af obligatoriske kurser, der giver dig solide grundkompetencer inden for både hardwareplatforme og programmering. Senere kan du specialisere dig inden for det område, der interesserer dig mest.

Undervejs i uddannelsen skal du i et halvt års praktik i en virksomhed.

 

På dit første år skal du have kurser i matematik og datalogi med vægt på programmering. 1. semester-kurset ”Introduktion til indlejrede systemer” præsenterer dig for konstruktion af indlejrede systemer. 2. semester-kurset ”Digitale systemer” fokuserer på mikrocontrolleren, dens virkemåde og programmering.

Andet år består af obligatoriske kurser i softwareudvikling og de metoder, der binder hardware sammen til indlejrede systemer. Her lærer du den grundlæggende og brede faglighed, som er den del af uddannelsen, der sikrer, at du gennem et helt arbejdsliv er i stand til at sætte dig ind i fremtidens teknologier.

På 4. semester skal du have et større projektorienteret forløb, der hedder ”CDIO-projekt”, hvor du får kendskab til en komplet systemudviklings-cyklus fra koncept-design til færdigt produkt. I dette projekt vil du også få et indblik i, hvordan det er at arbejde som IT-ingeniør i industrien.

Læs mere om CDIO og Design-Build-projekter.

Fra 5. semester får du flere valgfri kurser, som du har mulighed for sammensætte til en individuel specialisering, der passer til dine interesser. Du kan også vælge at følge et anbefalet studieforløb.

5. semester byder også på et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

På 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for IT-elektronik. Du har også mulighed for tage et praktikophold i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af nogle valgfrie kurser og et afsluttende diplomingeniørprojekt. Her kan du via de valgfrie kurser og diplomingeniørprojektet vælge at specialisere dig inden for et fagspecifikt felt.

Diplomingeniørprojekt

I det afsluttende diplomingeniørprojekt skal du arbejde i dybden med et fagligt emne, og vise din evne til at agere som ingeniør på en selvstændig måde i forbindelse med gennemførelsen af en større opgave.

Projektet skal tage udgangspunkt i en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling. Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du kan også gennemføre diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Som diplomingeniørstuderende på DTU har du gode muligheder for at læse i udlandet i løbet af din studietid. DTU har udvekslingsaftaler med nogle af verdens bedste universiteter, og du kan få hjælp til at planlægge dit ophold af vores internationale studievejledning.

Når du læser IT-elektronik anbefaler vi, at du lægger udlandsopholdet på femte semester.

Udlandsophold for studerende på IT-elektronik

Læs mere om dine muligheder for at læse i udlandet

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på IT-elektronik

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62557
Hardware-nær programmering
Campus Ballerup
01901
Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Andet
01904
Diskret matematik
Campus Lyngby
62558
Linux og C Programmering
Campus Ballerup
62505
Introduktion til indlejrede systemer
Campus Ballerup
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
 
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurset 62505 Introduktion til indlejrede systemer fortsættes i 3-ugers perioden i januar.

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
 
02320
Digitale systemer
Campus Lyngby
02326
Algoritmer og datastrukturer
Campus Lyngby
01920
Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62514
Objektorienteret programmering
Campus Ballerup
62577
Datakommunikation
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurset 02320 Digitale systemer fortsættes i 3-ugers perioden i juni.

Merit for datamatikere

Er du uddannet datamatiker, kan du få merit for nogle af kurserne på IT-elektronik – og dermed forkorte uddannelsen.

Vil du vide mere om den faste meritaftale for datamatikere, kan du kontakte Meritteamet i Afdelingen for Uddannelse og Studerende: merit@adm.dtu.dk.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

Som IT-elektronikingeniør bliver du typisk ansat i en virksomhed, der udvikler intelligente produkter inden for elektronik, eller i medie- og softwarevirksomheder. Du kan også blive ansat i en virksomhed, der udvikler intelligente produkter. Din jobtitel kan f.eks. være systemudvikler, teknisk konsulent eller IT-konsulent.

Typisk finder diplomingeniører i IT-elektronik job i elektronikindustrien, medievirksomheder, herunder spilbranchen, konsulentvirksomheder og telekommunikationsvirksomheder, men også i virksomheder, hvis produkt ikke er direkte relateret til intelligente systemer, fx. fødevareproduktion, off-shore, transport- og fremstillingsvirksomheder generelt.

Se kompetenceprofilen for IT-elektronik.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i IT-elektronik er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Som færdiguddannet diplomingeniør kan du derfor gå direkte ud og arbejde som ingeniør.

Hvis du i stedet får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.