Fysik og Ingeniørvidenskab - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15030

Studiestart

28. august 2023

Bachelor i Fysik og Ingeniørvidenskab

Uddannelsesretningen Fysik og Ingeniørvidenskab henvender sig til dig, der ønsker at gå i dybden med at udforske, forstå og anvende fysikken. Ingeniører, der mestrer den grundlæggende fysik helt ned på det atomare plan, er nødvendige for udvikling af fremtidens teknologi. Fysik og Ingeniørvidenskab giver dig dermed mulighed for at bidrage til et mere bæredygtigt verdenssamfund, herunder FN's bæredygtighedsmål. Løsningerne skal nemlig også findes på nanometerskalaen. (Uddannelsesretningen hed tidligere: Fysik og Nanoteknologi)

Fysik og Ingeniørvidenskab

Hvad lærer du?

På Fysik og Ingeniørvidenskab lærer du, hvordan man designer og fremstiller materialer af tingenes mindste bestanddele – nemlig atomer og molekyler.

Du kan f.eks. arbejde med udviklingen af optisk kommunikation, biosensorer og fremtidens energiforsyning.

Under dit studie kommer du til at tilbringe en del tid i vores topmoderne studenterlaboratorium, Nanoteket. Her skal du studere materialer ved hjælp af røntgenudstyr, elektronmikroskoper og scanningtunnelmikroskoper og udføre computersimuleringer af atomare systemer.

Desuden får du en unik mulighed for at fremstille nanoteknologiske komponenter i DTU’s state of the art-renrum, DTU Nanolab.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Fysik og Ingeniørvidenskab består af 180 ECTS-points og er normeret til at tage tre år.

De første semestre er ret fastlagte, for at du kan få en grundforståelse, som de efterfølgende kurser bygger på.

Du har i løbet af din bacheloruddannelse f.eks. kurser inden for kvantemekanik, faststoffysik og nanoskalamaterialefysik, optik og fotonik samt fabrikation af mikro- og nanostrukturer.

Du lærer også om teamwork og samarbejde, så du bliver forberedt til den arbejdsform, du møder i dit kommende arbejdsliv.

På alle DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed i form af valgfrie fag. Beskrivelsen af studieforløbet er derfor kun vejledende og kan ændre sig afhængigt af, hvilke valgfag du vælger.

I løbet af dit første studieår bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, laboratoriearbejde og teoretisk arbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På grundkurset ”Mekanik og Fysisk Modellering” lærer du både at arbejde med bevægelseslove analytisk og ved hjælp af computersimuleringer.

Du kommer også til at følge grundlæggende kurser i matematik, fysik, kemi og programmering.

På dit andet år fortsætter du med at udvide din fysiske grundviden. Det sker igennem to større kurser i henholdsvis elektromagnetisme og kvantemekanik samt et kursus om optik og fotonik. Desuden skal du skrive fagprojekt, der er en større projektorienteret opgave, der skrives i selvvalgte grupper.

Det er også på andet år, du vil opleve, at der kommer større valgfrihed. Allerede på tredje semester kan du tage valgfag, så du kan begynde at skræddersy din egen uddannelse. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfri kurser, du kan vælge fra hele DTU’s kursuskatalog.

På tredje år skal du have kurset ”Faststoffysik og Nanoskala Materialefysik”, der kombinerer mange af de grundfag, du har haft på 1. og 2. år. Kurset giver dig viden om egenskaber og udvikling af avancerede materialer.

Ved siden af vil du også have et kursus om fabrikation af disse materialer: ”Fabrikation af mikro- og nanostrukturer”. Derudover vil dit tredje år primært være domineret af stor valgfrihed.

Din uddannelse afsluttes af et bachelorprojekt, som understøttes af den viden, du har opnået igennem dit studie. Du deltager typisk i et forskningsprojekt i en forskningsgruppe eller i et samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Fysik og Ingeniørvidenskab:

  • Biofysik og væsker
  • Nanoskala materialefysik
  • Nanosystemer
  • Optik og fotonik
  • Fysik og Nanoteknologi for energi og bæredygtighed
  • Kvantesystemer

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.


Bacheloruddannelsen i Fysik og Ingeniørvidenskab er tilrettelagt, så det er muligt at læse femte semester på et udenlandsk universitet.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold


De første to semestre

Centralt på 1. og 2. semester ligger kurset “Introduktion til Fysik og Nanoteknologi”, som indeholder en række spændende fysik-emner med teknologiske perspektiver. Hvert emne behandles i et intensivt 4-ugers forløb. Forløbene har fx omhandlet carbon nanotubes, lysledere, hydrodynamik og lab-on-a-chip teknologi, magnetisme og harddisk nanoteknologi, halvleder nanostrukturer og brint som energibærer. I hvert forløb er der både forelæsninger, grupperegninger samt andre aktiviteter, fx eksperimentelle øvelser eller computersimuleringer. Kurset “Introduktion til Fysik og Nanoteknologi” giver dig mulighed for at arbejde i moderne studenterlaboratorier, bl.a. Nanoteket, som fx råder over en række scanning probe mikroskoper til studier af atomar og nanoskala strukturer på overflader.

På 1. semester skal du udover kurset “Introduktion til Fysik og Nanoteknologi” have det grundlæggende “Mekanik og Fysisk Modellering” samt det indledende matematikkursus “Matematik 1”. Matematikkurset fortsætter på 2. semester, hvor også fysikkurset ”Termodynamik og statistisk fysik” er placeret.

1. semester kursusoversigt

13-ugers perioden:

01005 Matematik 1 fortsætter 2. semester Efterår og Forår
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi fortsætter 2. semester E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)

3-ugers perioden, januar:

10859 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 point Januar

2. semester kursusoversigt

13-ugers perioden:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 point F2A (man 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)

3-ugers perioden, juni:

I juni kan du fx tage:

02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Fysik og Ingeniørvidenskab, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Du har mulighed for at vælge mellem en række af de kandidatstudier, som DTU tilbyder. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har færdiggjort en bachelor i Fysik og Ingeniørvidenskab.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Fysik og Ingeniørvidenskab kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Fysik og Ingeniørvidenskab (tidligere Fysik og Nanoteknologi).

Hvor kan jeg få job?

Med en kandidatuddannelse inden for Fysik og Ingeniørvidenskab dig kvalificerer du dig til at arbejde med udvikling på områder som nanoskaladesign, manipulation af materialer og mikro- og molekylærelektronik.

Du kan også vælge at beskæftige dig med optisk kommunikation – dvs. overførsel af information via lys, der bruges i computernetværk og telekommunikation.

Typiske ansættelsessteder er i udviklingsafdelinger, i forskningslaboratorier på universiteter verden over eller i konsulentbranchen.