Elektroteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

72

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15025

Studiestart

28. august 2023

Bachelor i Elektroteknologi

Elektroteknologi spiller en vigtig rolle i det moderne samfund: Sundhedsvæsen, produktion og miljøovervågning kan ikke fungere uden elektroniske måleinstrumenter. Kommunikation og IT dominerer vores hverdag. Huse og fabrikker er afhængige af stabile elforsyningssystemer. Maskiner og transportmidler kræver elektronisk styring og regulering. Samtidig vil elektroteknologi også være et vigtigt element i udviklingen af nye og mere miljøvenlige energiteknologier og energisystemer.

Elektroteknologi

Hvad lærer du?

Elektroteknologi er inde i en rivende udvikling. Der er en stor vækst inden for computerteknologi, medicinsk elektronik, mobilkommunikation, vindkraft, robotter, trådløse netværk og satellitkommunikation. 

For at kunne holde trit med udviklingen er der brug for højt kvalificerede ingeniører inden for elektroteknologi, som er eksperter i elektriske og elektroniske systemer og samtidig har en god forståelse for sammenhængen mellem hardware og software.

På Elektroteknologi lærer du at analysere og udvikle avancerede elektroniske systemer.

Du vil lære, at den elektriske og elektroniske verden er baseret på et samspil mellem modeller (software) og fysisk realisering (hardware), og at elektroingeniørens opgave i vid udstrækning er at bygge bro mellem den rene computer science og den virkelige verden med dens fysiske muligheder og begrænsninger.

Du lærer på den måde at udvikle og designe elektronisk udstyr og elektriske apparater.

 

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Elektroteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Uddannelsen indledes med en introduktion til ingeniørarbejde og grundlæggende kurser inden for digital og analog elektronik, programmering, elektromagnetisme og mikroprocessorer.

Sideløbende bliver du undervist i matematik og fysik, som er grundlæggende og meget vigtige fag på studiet.

I løbet af dit studie skal du vælge valgfrie kurser og specialisere dig efter dine interesser. Du kan også vælge at tage et af de anbefalede studieforløb, som beskriver hovedområderne inden for elektroteknologi.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, digital elektronik og elektriske kredsløb.

På andet semester bliver du introduceret for programmering i faget ”Indledende programmering”, der afsluttes med et programmeringsprojekt.


På andet og tredje år har du stor valgfrihed til at sammensætte dine fag, så du får den uddannelse, du ønsker.Dog skal du have nogle obligatoriske fag inden for programmering, elektromagnetisme, regulering samt signaler og lineære systemer.

På fjerde semester ligger et obligatorisk fagprojekt, som er en større projektopgave.

Senest på sjette semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.


Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Du har mulighed for at følge mere end ét anbefalet studieforløb, så du kan få kernekurser fra flere fagområder.

Anbefalede studieforløb på Elektroteknologi:

 • Energi
 • Lyd og akustik
 • Trådløse systemer
 • Indlejrede systemer og programmering
 • Elektroniske og elektromagnetiske systemer
 • Automation og instrumentering

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.


Som studerende på Elektroteknlogi har du gode muligheder for at komme på et udlandsophold i løbet af din uddannelse.

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Vi anbefaler, at du tager et udlandsophold på 5. semester. På det tidspunkt har du et godt fagligt grundlag for at kunne følge mere specialiserede kurser på et udenlandsk universitet. 

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold


De første to semestre

1. semester følger du kurserne "Matematik", "Digital elektronik 1", "Elektriske kredsløb 1" samt "Ingeniørarbejde". Sidstnævnte giver en introduktion til ingeniørarbejde inden for fagområdet elektroteknologi, og målet er, at du fra starten skal få indblik i, hvad ingeniørarbejde går ud på og dermed få inspiration til dine fortsatte studier. Kurset indeholder desuden elementer som studieteknik og studieplanlægning.

2. semester afslutter du matematikkurset. Derudover indeholder studieplanen "Digital elektronik 2", "Elektriske kredsløb 2",  "Indledende programmering" samt det efterfølgende "Programmeringsprojekt" i 3-ugers perioden.

1. semester kurser

13-ugers perioden: 

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
02138 Digital elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
30111 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi 5 point E1B (tors 13-17)
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)

3-ugers perioden, januar:

34602 Ingeniørarbejde 2 - Elektroteknologi 5 point Januar

2. semester kurser

13-ugers perioden:

01005 Matematik 1 fortsætter 2. semester Efterår og Forår
02102 Indledende Programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
02139 Digital Elektronik 2 5 point F1B (tors 13-17)
34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F5B (ons 13-17)
34602 Ingeniørarbejde 2 - Elektroteknologi 5 point Januar

3-ugers perioden, juni:

30010 Programmeringsprojekt 5 point Januar og Juni

Semesteroversigt 1. - 6. semester

De valgfrie kurser, kan du selv sætte sammen, så du får den profil, du ønsker.  

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
02138
Digital elektronik 1
5 point
34600
Elektriske kredsløb 1
5 point
30111
Ingeniørarbejde - Elektroteknologi
5 point
34602
Ingeniørarbejde 2 - Elektroteknologi
5 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
02139 / 27020
Digital Elektronik 2
5 point
34601
Elektriske kredsløb 2
5 point
Indledende Programmering (02101 eller... Indledende Programmering (02101 eller 02102)
5 point
30010
Programmeringsprojekt
5 point
3.Semester
01035 / 01034 / 01037
Matematik 2
5 point
10024
Fysik 1
Delt
30400
Elektromagnetisme
10 point
30400
Elektromagnetisme
10 point
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
Valgfrit kursus
5 point
4.Semester
22050
Signaler og lineære systemer i... Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
5 point
10024
Fysik 1
10 point
34721
Reguleringsteknik 1
5 point
Valgfrit kursus
5 point
34720
Fagprojekt - Elektroteknologi
10 point
5.Semester
22051
Signaler og lineære systemer i diskret... Signaler og lineære systemer i diskret tid
5 point
26027 / 26000 / 26028
Grundlæggende kemi
5 point
Valgfrit kursus
5 point
Valgfrit kursus
5 point
Valgfrit kursus
5 point
Valgfrit kursus
5 point
6.Semester
42610 / 42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
Valgfrit kursus
5 point
Valgfrit kursus
5 point
Bachelorprojekt
15 point

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Elektroteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Elektroteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Elektroteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Elektroteknologi

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med stor viden om Elektroteknologi. Du kommer til at have en bred vifte af jobmuligheder. Dette kan fx være:

 • Ansættelse inden for høreapparat virksomheder, (fx Widex, Oticon, GN Resound).
 • Ansættelse i energi sektoren (Dong Energy, Watenfall, Vestas, Siemens).
 • Ansættelse i elektronikfirmaer (Texas Instruments A/S, Brüel & Kjær, kk-electronic, ICEPower, Terma A/S, Fairchild, Procom).
 • Ansættelse I produktions og industrivirksomheder (Danfoss, Grundfos, Geagroup, Mærsk, FLSmidth, MAN Diesel & Turbo, Universal Robots).
 • Ansættelse i IT virksomheder (3P Technology, Microsoft).
 • Ansættelse som konsulent i et konsulentfirma (DHI, NNE Pharmaplan.)
 • Ansættelser i forskningsinstitutioner og offentlige virksomheder (PhD studerende, DTU, ESA, NASA, BaneDanmark, DSB, DMI ).
 • Etablering af egen virksomhed eller i mindre startup virksomheder.