Kemi og Teknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15035

Studiestart

28. august 2023

Bachelor i Kemi og Teknologi

Verden består i høj grad af kemiske processer og reaktioner. Kemiske produkter er centrale for samfundet og er med til at skabe et godt livsgrundlag. Netop nu står menneskeheden over for nogle enorme udfordringer: Klimaændringer og ressourceforbrug skal under kontrol, og vi skal finde nye lægemidler til at bekæmpe sygdomme, som vi i dag anser for at være uhelbredelige. Som kemiingeniør kan du være med til at løse nogle af de udfordringer.

Personer ved stinkskabe

Hvad lærer du?

Du lærer at forstå eller forudse, hvorfor og hvordan forskellige stoffer og materialer reagerer i en given kemisk proces, så du bliver i stand til at skabe nye og forbedrede produkter og produktionsmetoder. 

Som studerende på uddannelsesretningen Kemi og Teknologi får du opbygget en fundamental viden inden for kemi, fysik og matematik gennem teoretisk undervisning kombineret med praktisk projektarbejde og laboratorieøvelser. 

Du bliver introduceret til både den grundlæggende og den teknologiske anvendelse af kemi. Du kommer til at arbejde med kemisk analyse og syntese, og du kommer til at studere stoffernes egenskaber og kemiske reaktioner. 

Du lærer principperne for kemisk og biokemisk produktudvikling og produktion, som skal gennemføres både teknisk og økonomisk bæredygtigt samt miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Kemi er et fag, hvor teori og hands-on-eksperimenter går op i en højere enhed. 

Du lærer at tænke kreativt og bruge din matematiske, fysiske og kemiske viden til at udvikle konkrete produkter og produktionsmetoder.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Kemi og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

På de første semestre har du kurser, der giver en indføring i kemiingeniørens arbejdsområde, og senere på studiet kan du specialisere dig, så du får en uddannelse, der passer til dine kompetencer og interesser. Undervisningen er en blanding af forelæsninger, gruppearbejde og laboratorieøvelser.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde, og du lærer at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

Laboratoriearbejde er en vigtig del af bachelorretningen Kemi og Teknologi, og du får allerede på 1. semester lov til at stå med hænderne i kemien. De mange timer i laboratoriet styrker både den faglige indsigt og det sociale sammenhold mellem de studerende.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og kemi såsom ”Fysisk kemi 1”, ”Organisk Kemi 1” og ”Uorganisk Kemi 1”, hvor du vil blive introduceret for termodynamiske energiformer i kemien samt organisk og uorganisk stofkemi.

Undervisningsfaciliteterne på Kemi og Teknologi har fleksible indretningsmuligheder, der lægger op til kreative undervisningsforløb. Lokalerne benyttes flittigt af de studerende til projektarbejde og eksamenslæsning. I det hele taget bruger Kemi og Teknologi-studerende mange timer på DTU, hvilket er med til at skabe et stærkt sammenhold.

På dit 3. og 4. semester vil du fortsat have kurser i kemi, og du vil blive introduceret for kemisk procesteknik. Du vil også skulle følge et grundlæggende kursus om fysik.

Du skal desuden have et større projekt om kemi og teknologi, hvor du bl.a. skal undersøge forretningsmulighederne i innovative idéer inden for det kemiske og kemitekniske område.

På dit andet og tredje år har du stor valgfrihed og kan frit sammensætte dine kurser, så du får den uddannelse, der passer til dig. Nogle af kurserne skal du vælge inden for fastlagte emner, og andre er valgfrie kurser.

Et af de emner, du kommer omkring i løbet af din uddannelse, er programmeringer og databehandling. Typisk vil det være på tredje eller fjerde semester.

De fleste vælger at tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori” på 6. semester, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en større opgave – i nogen tilfælde i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. 

De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dit uddannelsesforløb fra andet semester og frem og på den måde give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Kemi og Teknologi:

  • Fysisk Kemi
  • Kemisk og Biokemisk Procesteknik
  • Kemisk Produktudvikling
  • Organisk Kemi og Lægemidler
  • Uorganisk Kemi
  • Fast Track

Læs mere om anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Som studerende på Kemi og Teknologi har du gode muligheder for at komme på et udlandsophold i løbet af din uddannelse. 

Vi anbefaler, at du tager et udlandsophold på 5. semester. På det tidspunkt har du et godt fagligt grundlag for at kunne følge mere specialiserede kurser på et udenlandsk universitet. 

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Kemi og Teknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester

13-ugersperioden

jf. anbefalet/foreslået studieforløb med undervisning i kurset 26008 Øvelser i uorganisk kemi placeret tirsdag eftermiddage; undervisningen i dette kursus kan også ligge torsdag eftermiddage.

Bemærk, at undervisningen i kurset 26000 Almen Kemi for studerende på Kemi og Teknologi går på tværs af modulskemaet og ligger fredage kl. 10-15.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01015
Matematik 1
Campus Lyngby
26006
Uorganisk kemi 1
Campus Lyngby
28001
Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi
Campus Lyngby
01015
Matematik 1
Campus Lyngby
26000
Almen kemi
Campus Lyngby
10-12
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01015
Matematik 1
Campus Lyngby
26008
Øvelser i uorganisk kemi
Campus Lyngby
28001
Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi
Campus Lyngby
 
26000
Almen kemi
Campus Lyngby
13-15
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema for 2. semester

13-ugersperioden

jf. anbefalet/foreslået studieforløb med undervisning i kurset 26301 Laboratoriemetodik placeret tirsdag og onsdag eftermiddage; undervisningen i dette kursus kan også ligge torsdag og fredag eftermiddage.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01015
Matematik 1
Campus Lyngby
 
26400
Organisk kemi 1
Campus Lyngby
01015
Matematik 1
Campus Lyngby
26201
Fysisk kemi 1
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01015
Matematik 1
Campus Lyngby
26301
Laboratoriemetodik
Campus Lyngby
26301
Laboratoriemetodik
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Kemi og Teknologi, kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har ret til at blive optaget på, når du har en bachelor i Kemi og Teknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Kemi og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Kemi og Teknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en stor viden om kemi og teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for den farmaceutiske, petrokemiske eller materialeteknologiske industri. Du kan også arbejde i energisektoren, i den offentlige forvaltning eller inden for kontrol og overvågning af kemisk produktion.