Bioteknologi

Med bioteknologi kan vi skabe nye og mere bæredygtige processer og nye produkter inden for bl.a. medicin, landbrug, fødevarer og energi. Bioteknologi er en vigtig del af Danmarks life science-sektor, som beskæftiger 50.000 mennesker, og hvor eksporten er i kraftig vækst.

Bioteknologi på DTU

Bioteknologi dækker over teknologisk anvendelse af biologiske systemer, levende organismer eller disses produkter. Anvendelserne har mange forskellige formål som f.eks. produktion af fødevarer, medicin og energi.

Bakterier, mikroalger, svampe og gærceller er nogle af de levende mikroorganismer, som man udnytter inden for bioteknologi. Mikrobernes produkter kan f.eks. være forskellige proteiner, herunder enzymer og antistoffer.

Hele verden udnytter i stigende grad levende organismer til en mere bæredygtig produktion af en lang række stoffer. Med bioteknologi kan vi med andre ord lave en grøn omstilling af såvel landbrug som industri til en produktion uden at gøre brug af dyrehold, kemikalier eller kul og olie. Med hjælp fra bioteknologien er det nu muligt at lave komælk uden køer, gas uden fossile ressourcer og æggehvider uden høns.

I Danmark udgør bioteknologi fundamentet for mange virksomheder, og feltet er en del af den life science-sektor, hvor eksporten, ifølge Erhvervsministeriet, blev fordoblet i perioden 2012-2022. Eksporten lå således på 175 mia. kr. i 2022.

Bioteknologi
Professor Alexander Kai Büll (bagerst) sammen med sin kollega Soumik Ray, der begge forsker på DTU Bioengineering. Foto: Bax Lindhardt

DTU nr. 3 i verden inden for bioteknologi

DTU er helt i front inden for bioteknologisk forskning. Det viser Shanghai Rankings ’2022 Global Ranking of Academics Subjects’. Her fastholder DTU en spektakulær tredjeplads i verden efter Harvard University og Massachusetts Institute of Technology (MIT).

På DTU beskæftiger feltet omkring 1.000 medarbejdere fordelt på en håndfuld forskellige institutter, der helt eller delvist arbejder med bioteknologi.

I perioden 2016-2020 lå omtrent en tredjedel af DTU’s samtlige publicerede forskningsartikler inden for life science, som er den overordnede kategori, hvor bioteknologi indgår i.

Læs mere om DTU’s globale tredjeplads inden for bioteknologi.

Uddannelser - diplomingeniør og civilingeniør

DTU udbyder flere uddannelser og studieretninger, der kan føre til beskæftigelse inden for bioteknologi. Hvis man er i tvivl om, hvor man skal starte sin uddannelse, er det muligt at finde vej ved at afprøve DTU’s interaktive studievælger.

Alle civilingeniørstuderende bliver undervist i biologi

Biologi er en del af DTU’s polytekniske grundlag, og alle bachelorstuderende på civilingeniøruddannelsen bliver uanset studieretning præsenteret for fundamentale biologiske og bioteknologiske principper. Formålet er at skabe grundlaget for tværgående, biologiske applikationer inden for alle ingeniørvidenskabelige områder.

Fysiklærerdag på DTU Fysik